Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής, - Τ.Κ.: 63200

Τηλέφωνο: 6977359568,6976717160

E-mail: sakisgkoutzios@gmail.com

Κατηγορία: ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Επισκεψιμότητα: 66965

Ιστοσελίδα: http://www.chalkidiki-express.gr